Loading...

فلفل دلمه گیاهی ست یکساله و دارای ساقه ای محکم وایستاده میباشد.برگهای فلفل قلبی سکل بالبه صاف هستند و انشعابات ساقه به گل ختم میشود. فلفل ذلمه ای دارای رنگهای متنوع سبز ، زرد ، قرمز ،نارنجی میباشد.

معمولا از زمان کشت بذر تا برذاشت 10 هفته طول میکشد .

فلفل دلمه ای از طریق بذر تکثیر میشود.

*تمامی صیفیجات باید در محلی آفتابگیرکشت شوند و به سرما و کم آبی حساس میباشند.

روش کاشت : ابتدا بذر ها را در سینی کشتی که از بسترکشت پرشده ست کشت میکنیم . قبل از کشت بذر میتوان بذرها را خیس کرد و بعد در خاک مرطوب آن را کشت میکنیم.

نکته:هیچ وقت بذر خیس خورده را در خاک خشک کشت نکنید.

هر روز ابیاری را انجام میدهیدتا زمانی که گیاه دو برگی میشود در این زمان باید گیاهچه ها را به زمین اصلی انتقال دهیم. بعد ازکشت در زمین اصلی فواصل آبیاری یک روزدرمیان یا دو روز یکبار میشود .(باشرایط آب و هوا)

در ماه اول کنترل علف هرز در زمین اصلی بسیار مهم است و همیشه باید بررسی شود.

نظرات
    ارسال نظر
    برگشت به بالا