تاثیر موسیقی بر رشد گیاهان

رضا مومنی شنبه 19 اسفند 1396 - 17:11
تاثیر موسیقی بر رشد گیاهان


نتایج تحقیقات نشان میدهد موسیقی بر روی این پدیده ها در گیاهان موثر است:

جوانه زدن

رشد، نمو و تکوین گیاهان

پدیده‌های فیزیولوژیک مثل فتوسنتز

زمان و میزان گل دهی

عملکرد گیاهان

آزمایش "جاگداش چاندرا بوس"

استفاده از اختراعش گراف cresco، برای اندازه گیری و سنجش پاسخ گیاهان به چندین محرک

نتیجه:اثبات یک رابطه موازی بین بافت های جانوری و گیاهی

آزمایش "دوروتى رتالاک "به همراه "'فرانسيس برومن"

شرح آزمایش :

انجام آزمایش روی چند نمونه گیاه :قرار دادن يک نمونه از گياهان در مقابل بلندگوئى با صدای تند موسيقى 'راک'

قرار دادن نمونه‌هاى مشابه ديگر در مقابل موسيقى ملايم کلاسيک

نتیجه:

گياهان دستهٔ اول سعى داشتند تا آنجا که ممکن است خود را از منبع صدا دور کنند تا آنجا که زاويهٔ انجراف و خمش گياه تا ۸۰ درجه رسيد، ساقه‌ها باريک و شکننده شد و چندى بعد بعضى از آنها به کلى خشکيد.

گياهان دستهٔ دوم عکس اين حالت مشاهده شد، ساقه‌ها خود را به بلندگو نزديک ساخته و به دور آن پيچيدند ريشه‌ها قوت گرفت، شکوفه‌ها زودتر از موعد شکفتند و گياه درشت و استوار گرديد.

نتایج "دکتر ديل کوچمن" از آزمایش "دوروتى رتالاک"و تحقیقات خودش

1. در صورت تغذيه گياه با موسيقى مطبوع خود :در يک سوم زمان طبيعى لازم، شکفته مى‌شود و به ثمر مى‌رسد.

2. چنانچه شدت و ارتفاع صوت و يا زمان تغذيهٔ صوتى گياه بيش از حد لازم باشد، در اين‌ صورت واکنش منفى نشان مى‌دهد و نتيجه معکوس مى‌شود.

۳. تأثيرهاى متفاوت انواع آلات موسيقى بر روى گياهان

نوع موسيقى و زمان تغذيه صوتى هر گياه بايد بر حسب تجربه مشخص شود.

4. هر گياه آهنگ و موسيقى خاص خود را دوست دارد و در مقابل آن بيشترين حساسيت را نشان مى‌دهد. عکس‌العمل بسيارى از گياهان به نواى فلوت يا ويلون بيش از سازهاى ديگر

آزمایش Singh""و"Ponniah"

شرح: نواختن قطعات ناشناخته ای را توسط ویالون طی زمان های خاصی در طول روز به طور متناوب

وگاهی اوقات استفاده از دیاپازون به عنوان منبع صوتی

نتایج:

1.موسيقى موجب مى‌شود که گياه به مقدار ۶۰% الى ۱۰۰% درصد اکسيژن بيشتر از حد متعارف آزاد کند و چون مقدار اکسيژن آزاد شده دقيقاً متناسب با مقدار کربن جذب شده از گازکربنيک موجود در هوا است، در نتيجه گياه مقدار بيشترى رشد مى‌کند و مقدار فراوان‌ترى گل يا ميوه مى‌دهد.

2. تحريکات مکرر موسيقى موجب ايجاد تغييرات مثبت در کروموزم‌هاى سلولى پاره‌اى از گياهان مى‌گردد و به دگرگونى ماهيت و اصل آن منتهى مى‌شود (کروموزم: رشته‌هاى موجود در سلول‌هاى جنسى که عامل انتقال صفات وراثتى هستند).

۳. تأثير صدا در متابوليسم گياهان نه يک افسانهٔ موهوم، بلکه يک پديدهٔ فيزيکى مشخص و قابل اندازه‌گيرى است که همانند نور و حرارت، از عوامل مؤثر و قطعى به شمار مى‌رود.

چند نکته در مورد تاثیر موسیقی بر گیاهان

-روش درست و غلط بسیاری برای نواختن موسیقی برای گیاهان وجود دارد. برای مثال، ولوم باید در نظر گرفته شود و نوع موسیقی نواخته شده نیز مد نظر است مانند موسیقی با صدای نرم ملودی.

-انواع خاص موسیقی می توانند باعث خراب شدن گیاهان شوند. برخی انواع موسیقی نیز وجود دارد که موجب رشد گیاه می شوند.

-موسیقی ها ی سنگین (heavy metal music )را هیچ گاه اطراف گیاه روشن نکنید. می تواند اثرات مخربی داشته باشد. موسیقی سنگین حتی با ولوم پایین نیز می تواند برای گیاهان حساس بسیار آسیب زننده باشد.

-گیاهان خیلی تمایل به موسیقی پاپ ندارند. گیاهانی که در معرض موسیقی راک قرار گیرند کوتوله می شوند. اگر پیوسته به مدت بیش از 10 روز در معرض موسیقی راک باشند در نهایت می میرند و از طرف دیگر موسیقی کلاسیک دستی و یا اختصاصی (devotional) می تواند رشد گیاهان را افزایش دهد و افزایش عملکرد مشاهده می شود.

-موسیقی کلاسیک دارای ارتعاش آرامی است و برای گیاهان آرام بخش است و هیچ صدای خشنی ندارد. آنها عمدتاً با آن می رقصند. شاخ و برگ ها به طرف آن متمایل می شوند گویی که به آسمان نگاه می کنند.

بازخوردها
    ارسال نظر